HomeMaterials TechnologyAluminium TechnologyAboutContact

 

               

 

 

Prof. Ir. Laurens Katgerman is momenteel emeritus hoogleraar en directeur-eigenaar van het adviesbureau K.A.T, waarmee hij masterclasses, cursussen etc. op het gebied van de materiaaltechnologie verzorgt. In september 2011 werd hij verkozen als Vice-Chair van de COST Domain Committee Materials, Physics and Nanosciences. Vanaf oktober 2013 is hij cursusleider voor de post-HBO cursus Metaalkunde bij het Centrum voor Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht.

Voordat Katgerman in Delft werd benoemd, werkte hij meer dan 10 jaar in de aluminiumindustrie (Alcoa en Alcan International) in de USA en de UK. Van april 1992 tot zijn emeritaat in 2010 was hij als gewoon hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft met leeropdracht: Metallurgie en Stollingstechnologie. Sinds 1993 is prof. Katgerman lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. Katgerman is nationaal en internationaal lid van verschillende commissies en besturen. Hij was (co)-promotor van 30 promovendi. Verder heeft hij meer dan 200 ISI geciteerde publicaties en een Hirsch (h)- factor 27. Met mede auteurs Prof. D.G. Eskin and Dr M. Lalpoor, ontving hij in 2011 de TMS Light Metals Subject Award.

 

 
 

   Web page under construction 2015 K.A.T  update 01-07-2015